Länsbor skippar förkylningsmedicinen

Västernorrlänningarna är de som äter minst läkemedel mot förkylning i landet.
På ett år såldes 1058 förpackningar förkylningsmedicin till 1000 länsbor. Att jämföra med över 1200 förpackningar till 1000 skåningar.
Enligt Apoteket är det omkring 35 procent av de drabbade som låter förkylningen gå över av sig själv.