Arbetsökande och företag möts på kompentsarenan

Fredag och lördag hålls kompentensarenan i stadshuset Sundsvall.
Där får arbetssökande träffa företag som behöver arbetskraft och bland utställarna finns bland annat bemannningsföretag och verkstadsindustrin.
Syftet är också att locka utflyttade Sundsvallsbor tillbaka till kommunen