Ljust i Sundsvall

Sundsvalls kommun kommer inte att släcka gatubelysning i den omfattning som föreslagits från fastighetsförvaltningen, för att spara pengar.

Claes Stockhaus, vänsterpartist i fastighetsnämnden, säger att dom flesta politiker i nämnden är överens om att belysningen i bebodda områden på landsbygden ska vara kvar.

Nämnden ska istället satsa på andra sätt att spara pengar i förvaltningen, bland annat genom att byta till energisnåla lampor, och mer effektiva styrsystem för belysningen.