Kommunerna betalar statliga besparingar

Ökade kostnader på närmare en miljon kronor för socialbidrag i länet, väntas om sjukpenningen sänks med fem procent enligt regeringens förslag.

Det är bara ett av områdena som leder till ökade kostnader för länets kommuner.

En rundringning som SR Västernorrland gjort bland länets kommuner visar att samtliga ekonomiansvariga på socialkontoren i länet upplever en ökning av socialbidragstagandet när inskränkningar gjorts i sjukpenning eller a-kassan. Solbritt Höglund är ekonomienhetschef på socialförvaltningen i Härnösand och hon säger att det märks en tydlig skillnad när inskränkningar gjorts från regeringshåll:

– Ja, så fort en besparing görs så får vi ett ökat socialbidragsuttag, vi vet inte hur det blir med denna förändring men sannolikt blir det en ökning även här, det brukar det bli, säger hon.

Redan idag har många med sjukpenning för låg ersättning för att kunna klara sig utan socialbidrag, totalt rör det sig om 18,6 miljoner som betalas ut till den gruppen i år. Om en sänkning av sjukpenningen för arbetslösa skulle slå igenom skulle det därmed innebära motsvarande ökade kostnader för kommunerna.

För Sundsvalls kommun blir kostnadsökningen störst drygt fyrahundrafemtiotusen kronor på ett år då man i nuläget betalar ut cirka elva miljoner kronor årligen till den gruppen med otillräcklig sjukpenning. Lars Persson, folkpartistisk politiker i Sundsvall säger att det här ändå inte är unikt.

– Nej regeringar i alla tider har lastat över kostnader på kommunen, vi har sett socialdemokratiska regeringar göra det och har protesterat. Nu kommer det också från den borgerliga regeringen och det är ju förstås inte så bra men det måste man nog leva med, säger han.

Men den gruppen det rör sig om som står för de arton miljoner kronorna, det vill säga de som både har sjukpenning och socialbidrag, är en förhållandevis liten grupp visar statistiken. Samtliga kommuner uppger att de övriga grupperna, de som inte får sjukpenning alls på grund av skärpningar i villkoren och de som inte får a-kassa, är betydligt större och dessa har helt socialbidrag. Skulle dessa räknas med mångdubblas beloppet. Ett stort problem för kommunerna enligt Solbritt Höglund.

– Det som är jobbigt när inskränkningar görs är att så många hamnar helt utanför, det är jobbigast för individerna som drabbas, de som tidigare klarat sig själva måste nu bli granskade över oss och kanske tvingas sälja bilen, säger hon.

Lars Persson säger att det är viktigt att politiker lokalt kämpar för att få pengar om de också får fler uppgifter från regeringen, men han tror att kostnadsökningen för kommunerna i länet är tillfällig.

– Förändringar som gjorts från regeringshåll kommer att innebära att färre hamnar i den situationen så att de behöver hjälp, säger han.

Annelie Ledin
annelie.ledin@sr.se