Oro när skolbussen inte kommer

Om skolskjutsen inte kommit inom 30 minuter efter utsatt tid, så kommer den i vinter inte att komma alls.
Och det oroar föräldrar vars barn kan bli lämnade ensamma längs mörka vintervägar.
Det har Länstrafiken beslutat efter olyckan utanför Kovland väster om Sundsvall förra året.