Hem och Skola vill förkorta sommarlovet

Korta ner sommarlovet och fördela ledigheten på fler tillfällen under skolåret! Det föreslår förbundet Hem och skola.

Med fler men kortare arbetsperioder och några dagars ledighet emellan så orkar eleverna med studierna bättre, säger man i förslaget. Och bland elever får förslaget både ris och ros. Robin Norberg går i årskurs nio i Franzénskolan i Härnösand och tycker det låter bra

Lina Meander o Samuel Mattsson på Franzénskolan i Härnösand.

Att ändra på läsårsstrukturen är ingen ny tanke.

Inom skolvärlden blossar med jämna mellanrum upp diskussioner t’till exempel om man borde införa treterminers-system. Och det finns även andra tankar om flexiblare läsår. Ammie Ander Hamberg är lärare på Franzénskolan