Landstinget får skarp kritik

Landstinget får skarp kritik från Konkurrenskommissionen som gör bedömningen att landstinget köpt konsulttjänster utan att annonsera ut tjänsterna eller begära in andra anbud.

Det handlar om konsulttjänster för beroendebehandling som landstinget köpt från Stockholms läns landsting. Men även om landstingen handlar av varann måste de följa de bestämmelser som finns, konstaterar Konkurrenskommissionen.