Bristande hygien på slakteri i Ullånger

En tredjedel eller sex av Sveriges största slakterier får underkänt av Livsmedelsverket på grund av bristande hygien. Ett av dem är Nyhlén och Hugosson i Ullånger.

Ddet här kan innebära att mag-tarminnehåll och koliebakterier sprids med köttet ut till konsumenterna