De flesta svenskar vill förändra värnplikten

En majoritet av Sveriges befolkning vill avskaffa eller åtminstone reformera dagens värnpliktsförsvar ordentligt, enligt en Sifo-undersökning. Bara 14 procent att de vill ha det som i dag.

42 procent vill att plikten försvinner och att försvaret bygger på frivillig grundutbildning. 23 procent vill ha allmän värnplikt för både kvinnor och män. 15 procent vill ha ett försvar enbart bestående av yrkesanställda.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1 000 personer och har beställts av Göteborgs-Posten.