Radon i byggnad för flyktingbarn

I gamla Remsle skola i Sollefteå ska ett boende öppnas för ensamkommande flyktingbarn som fått uppehållstillstånd. 
Men när det gäller skolbyggnaden finns ett frågetecken.
När skolverksamheten upphörde i mitten på 90-talet var en av orsakerna att man funnit förhöjda värden av radon.