Sälsäkra fiskfällor ger större fångster

De hälsingekonstruerade sälsäkra fiskfällorna - som kallas push-up fällor - ger större fångster och färre sälskador visar en utvärdering från Fiskeriverket.

Men sälarna har också lärt sig att det kan räcka med att simma runt fällan för att få tag på fisk och konstruktören Christer Lundin har nu vidareutvecklat fällan. Han har i samarbete med Fiskeriverket konstruerat sälsäkra fiskeredskap.