Bilbältesanvändningen i Västernorrland ökar

Vid mätningarna i september var det 91 % som använde bilbältet i framsätet. Från att för några år sedan ha varit näst sämst i Sverige så är bältesanvändningen i Västernorrland nu högre än riksgenomsnittet.

Det var 2002 som trafiksäkerhetsförbundet NTF började mäta bilbältesanvändningen i tätorter. Då var det bara 66 procent av länsborna som hade bältet på sig i framsätet.  Nu vid septembermätningen var det alltså 91 procent.

Största förbättringen i länet har skett i Ånge och Härnösand. Kramforsborna däremot tillhör trots ökningen, de som har lägst bältesanvändning i hela Sverige. Sundsvallsborna är de som använder bilbältet mest i länet.

Enligt NTF är chansen att överleva en olycka 50 procent större med bälte, jämfört med att inte använda det.