Beslut fattas om limträfabrikens framtid

Under onsdagen fattar styrelsen för Norrskog Wood Productions beslut om limträfabriken i Ljungaverks framtid. Limträfabriken har länge gått dåligt och något måste göras.

Styrelsemötet hålls i Kramfors, men informationschefen Anders Ohlsson vill inte föregå mötet och säga att det blir en nedläggning. Han säger att det fortfarande finns en chans för att styrelsen fattar ett annat beslut.