Informationsplats för handikappade patienter stängs

Efter bara drygt ett år stänger nu sjukhuset i Örnsköldsvik informationsplatsen Hälsolotsen. Dit har patienter kunnat vända sig för att få råd och information i olika sjukfrågor.

Orsaken till stängningen är av ekonomiska skäl.

Harald Sandström ordförande för HSO, handikappades samorganisation säger att det mer eller mindre är en katastrof för de handikappade att den här servicen försvinner.