Fler skolor riskerar nedläggning i Sundsvall

Nu har brevet gått ut till förädrarna i Sundsvall där Barn och utbildningsnämnden varnar för ytterligare skolnedläggningar. Minskat elevunderlag och nya friskolor uppges vara orsaken till att besparingar måste göras.

Syftet är att få en högre andel barn som får godkänt som betyg då Sundsvall ligger under riksgenomsnittet.

Ett besparingsförslag kommer att presenteras av barn och utbildningsnämnden den 21 november och föräldrarna får en sida på kommunens hemsida där de kan få kontinuerlig information.