Ingen ersättning för bristfälliga läkarintyg

Det blir ingen ersättning från landstinget till dem som förlorat sin sjukpenning på grund av bristfälliga läkarintyg. Det sa landstingsrådet Ewa Söderberg som ett svar på en fråga från kristdemokraten Sverker Ågren när landstingsfullmäktige debatterade saken i dag. Sverker Ågren å sin sida anser att landstinget har ett ansvar i och med att de flesta läkare som skrivit bristfälliga intyg arbetar just för landstinget

Det var handikapprörelsens samarbetsorganisation i Västernorrland som i en rapport visade att det är bristfälliga läkarintyg som ofta är orsaken till att patienten mister sin sjukpenning.

Av 115 fall som man undersökte var bara 12  procent av intygen kompletta. Det vanligaste felet var att läkaren i intyget inte tog ställnig till arbetsförmåga och koppling till sjukdom. Många patienter har farit illa av det här och landstignet borde ta ett ansvar och kunna ge någon slags kompensation till dem som mist sin sjukpenning på grund av dåligt skrivna läkarintyg, menar Sverker Ågren.