Arbetsmiljöverket granskar onkologens ombyggnation

Personalen på avdelningen för cancersjuka vid Sundsvalls sjukhus protesterar mot ritningsförslaget på en ny avdelning. Nu tar man hjälp av arbetsmiljöverket som extra påtryckning i den projektgrupp som planerar ombyggnationen.

Eva Åström, inspektör på arbetsmiljöverket, besökte igår personalen på avdelningen för cancersjuka.

– Det är ett ritningsförslag man har tagit ställning till som de är lite oroliga över och därför har de kopplat in oss på arbetsmiljösidan av det hela, säger hon.

Avdelningen för cancersjuka vid Sundsvalls sjukhus, eller onkologiska avdelningen som den egentligen heter, har i över ett år varit i provisoriska lokaler. Lokaler som är både för små och inte särskilt väl anpassade efter verksamheten. Enligt vad SR Västernorrland erfar har patienter varit placerade i avdelningens kök.

Och bara det att lokalerna är provisoriska är ett arbetsmiljöproblem.

– Det är inget som är permananent, de ska flytta. Men nu har de varit här längre än de tänkt sig. Det här är en tillfällig lösning och de vet inte idag när det blir en permanentlösning, säger hon.

Eva Åström vid arbetsmiljöverket vill inte säga exakt vilka synpunkter personalen vid onkologiska avdelningen har på den ritning som landstingets projektgrupp har tagit fram. Men hon betonar vikten av att vara noggrann nu när avdelningen ska få ett nytt hem.

– Det här är kanske en lösning för decennier framåt, säger Åström.

Sundsvalls sjukhus vårdutvecklare Eva Sjöström, som är med och planerar den nya avdelningen, säger att det här är en lång process som bara är i början och att fler ritningsförslag kommer att utarbetas.

Peter Hansson
peter.hansson@sr.se