Samarbete över gränserna gör Kustbevakningen effektivare

Kustbevakningen ska bli effektivare och bättre genom internationellt samarbete. Och kustbevakarna i länet kan dra nytta av ett utbyte kring tekniska lösningar med exempelvis Kanada som har liknande klimat. Det är slutsatser från ett internationellt forum som just avslutats

Sverige stod som värd för det första mötet för North Atlantic Coast Guard Forum (NACGF) där 18 kustbevakningsorganisationer från länder runt Nordatlanten och Östersjön med Ryssland deltar. Här utbyts erfarenheter och diskuteras samarbete över gränserna, och konkreta planer finns redan berättar Kenneth Neijnes.