Baggium nekas prövning i regeringsrätten

Utbildningsbolaget Baggium med gymnasieutbildningar i Sundsvall nekas prövningstillstånd i Regeringsrätten. Företaget hade överklagat beslutet att deras travhästskötarutbildning inte skulle få klassas som naturbruksutbildning.

Syftet med att få programmet klassat på samma sätt var att få lika högt bidragsbelopp som naturbruksprogrammet berättigar till.