Kommunen lovar svar inom tio dagar

På onsdagen öppnar Härnösands kommun sin nya synpunktshantering. Där kan medborgarna lämna synpunkter, ge förslag, klaga eller ge beröm till kommunens verksamhet. Det kan ske via brev, mejl, telefon eller genom att prata med vem som helst inom kommunen.

Alla som hör av sig kommer att få svar inom tio dagar och politikerna kommer att få rapporter om innehållet i synpunkterna minst två gånger om året.

Genom det här hoppas kommunen kunna höja kvaliteten på sina verksamheter.