Dyrare ost när mjölkpriserna stiger

Osten har blivit dyrare. Ostpriserna har gått upp så mycket som 20-25 % i vissa fall. Vd. för Milko Bo Berg förklarar prisökningen med mjölkbristen i världen och att mjölkbönderna nu också får bättre betalt för sin mjölkproduktion.