Mobbningsärende utreds av skolverket

Skolverket utreder nu ett ärende av mobbning i en skola i Härnösand där en flicka enligt anmälan utsatts för mobbning, förtal och våld. Anmälaren anser att skolan inte gjort något utan att de ansett att det skett på fritiden och inte var deras sak.

Skolverket ställer nu en del frågor till skolan angående händelserna och vilka åtgärder man vidtagit för att stoppa mobbningen.