Sopberget krymper

Soporna från hushållen i Sundsvall minskar.
I fjol minskade mängden sopor med drygt 500 ton eller ungefär 100 sopbilar.
Martin Lidow på Reko i Sundsvall menar att medvetenheten hos folk har ökat, att allt fler sopsorterar.

Men när det gäller omhändertagandet av matavfall ligger kommunen långt efter riksgenomsnittet.
I Sundsvall tas bara åtta procent av maten omhand jämfört med det dubbla i landet i övrigt.

Skriver Dagbladet idag.