Hög rasrisk på vissa vägar

Vägverkets geotekniker har vid en inventering hittat flera vägar med hög rasrisk i länet. Mikael Ånäs är en av geoteknikerna som gör riskbedömningarna.

– Vi har hittat flera vägar med brister, det är främst problem vid vägtrummor, säger han.

Mikael Ånäs vill inte närmare gå in på exakt vilka vägar som har högst rasrisk, men han säger att det ofta är gamla vägar som kan vara känsligast.

– Stora delar av vårt vägnät är ju ganska gammalt och då de är så gamla har vi inte kunskapen om hur de är byggda och därför måste vi också göra den här inventeringen, säger han.

Det finns enligt Mikael Ånäs flera faktorer som gör att vägarna rasar, det är vad det är för jordarter och vilka släntlutningar som finns och också vattenflöden påverkar.

Kalavverkningar kan då vara boven, när stora områden avverkas nära vägarna så sugs inte längre vattnet upp av trädens rötter, men också plötsliga och häftiga regn är ett problem eftersom våra vägar inte är byggda för det.

Mikael Ånäs själv upplever att utryckningarna har ökat, men det är inget han har statistik på.

– Med om man ska tro på det som sägs om klimatförändringarna så får man ju förutse att vi kommer att få fler utryckningar i framtiden och därför är ju den här inventeringen också bra så att vi är bättre förberedda, säger han.

Annelie Ledin
annelie.ledin@sr.se