Få fick anställning efter nystartsjobb

De så kallade nystartsjobben har främst gått till unga män och det är få som har fått fasta jobb.
Det visar siffror från Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. 
I länet var det 2007 bara sju procent som fick fortsätta jobba hos den arbetsgivare som fått bidrag för att anställa dem.

Nystartsjobben infördes förra årskiftet och vänder sig till den arbetsgivare som anställer någon som varit arbetslös eller sjukskriven under lång tid.
Arbetsgivaren slipper betala arbetsgivaravgift för den personen.