Sömnmedel ökar fallolyckor i äldrevården

Nu är det bevisat att användandet av sömntabletter inom äldrevården ökar antalet fallolyckor. Det är en ny studie från Karolinska institutet som visar ett tydligt samband mellan vissa läkemedel och ökad fallrisk. Kommunerna i Västernorrland arbetar sedan några år tillbaka med att få ner sömnmedelsanvändandet på äldreboendena.

I Härnösand där man haft störst förskrivning av sömnmedel fick för ett år sedan 46 % av de äldre sömnmedel till natten. Nu är den siffran nere i lite drygt 30 procent.