Kramfors

Nekas ersättning av brottsoffermyndigheten

En kvinna i Kramfors vars bror dödades av en man som senare dömdes för dråp får inte ersättning från Brottsoffermyndigheten. Kvinnan tilldömdes 55.000 kronor i skadestånd från den dömde - som inte kan betala - och brottsoffermyndigheten betalar inte denna summa eftersom kvinnan inte räknas som tillräckligt nära anhörig för att få ersättning.