Västernorrland

Hur vill finansministern stoppa knarket

Solveig Hellkvist, folkpartistisk riksdagsledamot, vill veta hur finansminister Anders Borg tänker sig att illegal handel med vapen och narkotika ska kunna stoppas vid våra gränser.En intern utredning inom tullverket talar om att lägga ned stora delar av den operativa verksamheten inom tullen och att detta skulle drabba Västernorrland hårt. Så nu vill Hellkvist veta hur tullens resurser i framtiden ska se ut för att klara uppgifterna.