Västernorrland

Ointresse för Samer

Kommunerna i Västernorrland visar dåligt intresse för samiska frågor och därför har Västernorrlands sameförening och Svenska samernas riksförbund bjudit in kommuner, institutioner och myndigheter till ett informationsmöte om samer på onsdag.

Kommunalrådet Sten Ove Danielsson i Ånge kommun säger att samefrågorna har varit en ickefråga i kommunen i 50 år.