Härnösand

Föräldranätverk om språkstörning hos barn

Barn med språkstörningar eller språkförseningar får ofta problem när de börjar skolan.  Att vara sen med talet ger ofta läs- och skrivsvårigheter; man förstår inte lärarens instruktioner, förstår inte texterna i läseböckerna och så vidare. Nu bildas ett föräldranätverk i Härnösand för att stötta föräldrarna.

I förskoleåldern har så många som 6-8 procent av alla barn någon form av språkstörning, men ofta handlar det om en språkförsening som man sen kommer i kapp. Men ungefär 1 procent har kvar sin språkstörning i skolåldern och då handlar det ofta om svårare problem som kan hänga med upp i vuxen ålder om man inte får riktig hjälp.

Föreningen Talknuten hjälper föräldrar att bilda nätverk kring barn med språkstörningar.  Nyligen bildades ett i Örnsköldsvik och på onsdag den 20/2 är det en första föräldraträff i Härnösand på Sambiblioteket klockan 18.30-20.30.

Maria Styv från Härnösand är mamma till en sexårig pojke som har språkstörningar eller försenat språk och hon ser fram emot att träffa andra föräldrar med samma eller liknande problem.

– Det svåraste är den frustration man känner när man tränar och tränar men barnet ändå fortsätter att säga fel. Det kan gå ett halvår innan man lyckas förändra ett ljud.

Maria Styv tog upp problemet redan på BVC när hennes son var två år gammal. Hon fick då remiss till logoped men fick vänta i två år. Hon är ändå nöjd med de insatser som görs. Hennes son går hos logoped ett par gånger om året, och tränar varje vecka med en talpedagog på förskolan. Han har utvecklats mycket under senare år och kommer förmodligen att prata precis som alla andra i framtiden.

– Men ett föräldranätverk kring barnen behövs, tycker hon. Man kan få råd och stöttning av andra föräldrar och också få veta vad man har för rättigheter.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se