Sundsvall

Bidrag för tankställe av biogas riskerar att dras in

Naturvårdsverkets miljonbidrag för att etablera ett tankställe för fordonsgas i Sundsvall riskerar att bli indraget. FordonsGas Sverige AB bygger och driver gastankställen och arbetar för att öka antalet gasdrivna fordon i Sverige.

Naturvårdsverket har sagt ja till ett bidrag på 1,1 miljoner kronor till företaget för att uppföra ett tankställe som i så fall blir det första i Västernorrland.

Men bidraget betalas ut under förutsättning att bygget påbörjas före den 31 december 2008.

Gunnar Ingelman informationsansvarig på företaget FordonsGas Sverige AB som uppför tankställen säger att förutsättningarna saknas i Sundsvall. Det finns varken produktion av biogas eller en marknad för biogasen, därför blir det heller inget bygge av tankställe under 2008.

Sverker Ottosson miljönämndens ordförande i Sundsvalls Kommun menar att det finns ett politiskt intresse för biogas och att planer på såväl biogasanläggning som tankställen är påbörjade.

Klas Ullerstam
klas.ullerstam@sr.se