Västernorrland

Butiksrånen minskar

Antalet rån i Västernorrland har minskat under 2007 jämfört med 2006, det gäller såväl väpnat rån som rån utan vapen.

Och länet sticker ut mot landet i stort. För i Sverige som helhet har antalet rån ökar under perioden. Totalt i landet anmäldes 812 butiksrån ifjol vilket är en ökning med 10 procent från året innan.