Västernorrland

Länet tappar folk

Västernorrlands befolkning minskade under fjolåret med 529 personer jämfört med året innan.Man kan verkligen tala om kräftgång eftersom riket i stort under samma period ökade med närmare 70 000 personer.

Den största anledningen till att befolkningen minskade i länet var att över 3000 personer avled förra året och bara omkring 2500 nya länsbor föddes.

Men om, man ser till antalet in-och utflyttade- flyttade faktiskt fler till länet än från.

Men ökningen var mycket blygsam, endast 15 personer.

Bland våra kommuner var det tre som låg på plussidan. Sundsvall mest som växte med 59 personer, Örnsköldsvik plus 41 och Timrå ökade med 14 personer.

Sundsvall för övigt den enda kommunen i länet där det föddes fler jämfört än de som avled.

Dom övriga kommunerna i länet tappade mellan 150 och 170 invånare vardera, Sollefteå tappade flest.

Totalt I Västernorrland bodde vid årskiftet när befolkningen räknades 243 449 personer, alltså över 500 personer färre än 2006