Kramfors

Storinvestering i Bollsta

SCA investerar 49 miljoner i sågverket i Bollstabruk för att kunna röntga timmerstockarna vid timmersorteringen.

--Med hjälp av röntgen kan vi välja ut råvara med exakt de egenskaper som krävs för en viss slutprodukt, säger Jonas Mårtensson, chef för Bollsta sågverk.

Förutom röntgenutrustning, omfattar investeringen också nytt timmerbord och mätutrustning. Upphandling kommer att ske under våren och den nya utrustningen beräknas vara i drift 2009.