Västernorrland

Samer i länet känner sig bortglömda

Samerna i Västernorrland känner sig bortglömda av myndigheterna. Därför har Västernorrlands sameförening och Svenska samernas riksförbund bjudit in till stort informationsmöte idag, dit kommunerna, landsting, länsstyrelse, svenska kyrkan med fler är inbjudna.

Målet är att skapa ett årligen återkommande samrådsmöte om samefrågor i länet.

– Det råder stor okunnighet om samerna och att dom finns i Västernorrland, säger Ella-Carin Blind på Svenska Samernas Riksförbund. Och det trots att det finns renägande samer i länet och samebyar som flyttar sina renar genom Västernorrland.