Härnösand

Demokratiwebb för unga

För att bättre få veta vad ungdomarna i Härnösand tycker i olika frågor så kommer kommunen att i två veckor varje termin öppna en särskild webplats där ungdomarna kan lämna förslag.

Dom tre förslag som sedan får mest röster ska diskuteras i rådslag med politikerna och sedan tas vidare till dom kommunala nämnderna för beslut.

Det här är tänkt som en ersättning för det ungdomsråd som fanns Härnösand förut, men som lades ner pga litet intresse från ungdomarnas sida.

Frågan ska närmast upp i kommunstyrelsen för beslut.