Kramfors

Åtgärder mot kritiserat kött

Det är oklart var köttet från det slakteri i Kramfors som får kraftig kritik av Livsmedelsverket tagit vägen. Nu ska miljökontoret säkra att åtgärder vidtas.

Med största sannolikhet har köttet som är slaktat på slakteriet gått tillbaka till bönderna själva, men vad som händer när köttet gått tillbaka till bönderna kan inte Livsmedelsverket kontrollera säger Arja Kautto på Livsmedelsverket.

Det ansvaret har kommunen - i det här fallet Kramfors kommun, men de har inte haft anledning att misstänka några felaktigheter i kötthanteringen på slakteriet tidigare säger Miljö- och byggchefen i Kramfors Rolf Vickström. Han säger också att det nu är viktigt att se till att detta inte kan ske igen.