Sundsvall

Industri minskar värmeanvändning

Samhället energieffektiviserar. Både landstinget, kommunerna och näringslivet satsar stort på att få ner sina kostnader för el, kyla och värme. Senaste exemplet är glasmaskinstillverkaren Emhart i Sundsvall.

På tre år har företaget fått ner sina uppvärmningskostnader med över 40 procent. Företaget sparar därmed över en miljon kronor per år och det betyder mycket för vår konkurrenskraft, säger Anders Löwenmark produktionschef på Emhart Glass.

– Vi har gjort en besparing som alltså är 1 500 megawattimmar. Det motsvarar uppvärmningen av 100 normalvillor. Det är bostäder till ungefär hälften av våra anställda.

Ombyggnaden av bland annat fläktsystemet och värmeåtervinningen tjänas in på mindre än tre år. Sedan handlar det om ren vinst för företaget. Pengar som ska användas till ytterligare miljösatsningar.

– Ja, vi stannar ju inte här. Vi kommer kontinuerligt att jobba med att minska vår energiförbrukning ytterligare. I år tittar vi extra på vår elförbrukning, säger Anders Löwenmark.

Det är fler än Emhart Glass som miljösatsar. Landstinget till exempel har prisats för sin snökylanläggning som minskat elförbrukningen för inomhus kyla med 90 procent på Sundsvalls sjukhus. Allmännyttan ska minska energiförbrukningen i sina fastigheter med 20 procent på åtta år och 6 av 10 privatpersoner är beredda än sänka sin inomhustemperatur för att minska sin klimatpåverkan.

Och för Emhart glass har det här arbetet bara börjat.

– Vi hoppas ju att inom den här femårsperioden som har börjat kommer att minska vår energiförbrukning med 50 procent jämfört med idag och det har jag bra förhoppningar om att vi ska kunna göra, säger Anders Löwenmark.

Christer Sunesson
christer.sunesson@sr.se