Västernorrland

Vi dör olika

Det är många fler västernorrlänningar som dör i trafikolyckor än i riket i övrigt. Det visar Folkhälsoinstitutts karläggning av vad man kallar ”påverkbar dödlighet”.

Poängen med undersökningen är att visa att dom stora regionala skillnaderna i dödlighet i olyckor och sjukdomar går att påverka.T ex dör det fler av diabetes i Västernorrland medan vi ligger under rikssnittet för cancer i luft- och matstrupe. Vad gäller självmord ligger vi nästan exakt på riksgenomsnittet.