Brister i hemspråksundervisning

Många elever i länet får inte undervisning i sitt modersmål eftersom kommunerna har svårt att hitta lärare. På många skolor har därför hemspråkslektionerna fått ställas in. Det visar en undersökning som Sveriges Radio gjort. På Kiörningsskolan i Härnösand går många elever med utländsk bakgrund och flera av dem har varit utan hemspråksundervisning i flera år.

De sex kommuner i länet som svarat på enkäten menar att de har mycket svårt att hitta lärare till många av modersmålen. Till exempel språk som persiska, thailändska men även holländska barn har blivit utan sin hemspråksundervisning.

Kommunerna svarar också att bland de flesta av hemspråkslärarna de lyckas få tag på har väldigt få behörighet att undervisa.

Claire Keza och Shakila Sarvar i Härnösand är bara två av de som drabbas när kommunerna inte kan ordna hemspråksundervisning åt eleverna. Claire som är från Burundi saknar modersmålsundervisning i sitt hemspråk kurundi och Shakila i språket dari som är en del av persiskan.

– Ibland glömmer jag vissa ord på dari när jag ska förklara någonting för min mamma, säger Shakila Sarvar. Det känns jättedumt, säger hon.

Men Härnösands kommun och Kiörningskolan är långt ifrån ensamma om att inte kunna ordna modersmålsundervisning åt alla som behöver det. Många kommuner och många skolor i både länet och i hela Sverige misslyckas med det här och det främsta problemet är att hitta lärare. I Sveriges Radios undersökning svarar nio av tio kommuner i landet att just lärarbristen är den största orsaken till att de inte kan ordna modersmålsundervisning.

Och undervisningen är viktig, det handlar om att eleverna ska kunna behålla kontakten med sitt hemspråk och sin kultur. För som ny i Sverige och samtidigt långt ifrån sitt hemland kan det ibland bli lite förvirrande.

– Jag är inte svenska och inte burundiska så vad är jag då? säger Claire Keza.

Bert Olsson är rektor i skolområdet där Kiörningsskolan i Härnösand ingår. När SR Västernorrland träffade honom satt han med skolans annonser om hemspråkslärare framför sig, men särskilt hoppfull att få svar var han inte.

– Vi skall annonsera nu igen, men vis av erfarenheten vet jag att det kommer att bli svårt. Vi måste nog samarbeta kommunerna emellan för att försöka lösa det här, säger Bert Olsson.

Christer Suneson
christer.suneson@sr.se