Västernorrland

Samverkansprojekt ska hindra fornlämningsskador

Nu startar Länsstyrelsen ett samverkansprojekt med länets största fyra skogsbolag för att förhindra att skogsbruket förstör fornlämningar. Länsstyrelsens tillsyn visar att allt fler fornlämningar skadas av det moderna skogsbruket.

Under 2007 har ett tjugotal skadade fornlämningar upptäckts, vilket är drygt var tionde fornlämning av de som besökts.

Enligt länsstyrelsens nya policy kan nu markägarna polisanmälas om skadorna är grova.