Sollefteå

Ärtrikgården i farozonen

Ärtrikgården i centrala Sollefteå kan komma att avvecklas. Det är ett särskilt boende för äldre med 7 platser.

Orsaken till neddragningen är både ekonomiska men också att det är ett litet boende och svårt att samordna med andra, säger Vård- och Äldrenämndens ordförande i Sollefteå John Åberg.

På tisdag fattar nämnden beslut.