Örnsköldsvik

Kassaskåpsliga härjar

Under årets två första månader har 19 kassaskåpsstölder genomförts i Örnsköldsvik, två av dessa misslyckades.
På de ställen där man inte kunnat bryta sig in i skåpet på plats har man istället tagit med sig skåpet därifrån.
Christer Sundelin, poliskommissarie i Örnsköldsvik, berättar att man har sina misstankar om vem som kan ligga bakom stölderna.