Skogsnäringen kan slippa skattehöjningar

Skogsnäringen kan komma att slippa en del av de skattehöjningar på diesel som Klimatberedningen föreslår.

Eftersom det ofta saknas alternativ till lastbilstransporter inom skogsbruket kan både en höjning av dieselskatten och den kilometerskatt för tunga fordon som klimatberedningen föreslår bli kännbar för svensk skogsnäring.

Arbetsmaskiner i skogsbruket bör därför undantas från dieselskattehöjningen i tre år enligt förslaget.