Sundsvall

Myrornas krig har startat

Bekämpningen av myror har fått en rekordtidig start långt upp i norr till följd av den milda vintern.
I Sundsvall befarar man stora myrproblem under våren.
Ett 30-tal saneringar gjordes i förra veckan jämfört med det normala som bara brukar vara några enstaka.
Skriver Dagbladet.