Kramfors

Brottsförebyggande arbete har startat

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har startat en lokalavdelning i Kramfors.
I rådet ingår bland annat Kramfors kommun, polisen och organisationen Svensk Handel.
Tre arbetsgruppar har startat, bland annat en som handlar om mötesplatser för ungdomar i Kramfors.
Skriver Allehanda.se idag