Västernorrland

Nytt tågbolag satsar på Norrland

Norrtåg heter det nya tågtrafikbolag som länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen bildade på fredagen.
Försöket innebär en omfattande satsning på att bygga upp ett modernt system för tågtrafik i Norrland.

Inledningsvis planeras trafik på bland annat sträckorna Sundsvall-Umeå (Botniabanan) och utvecklad trafik på Sundsvall-Östersund-Storlien.