Sundsvall

Räddningsbåt till Alnö

Om ett år kommer en räddningsstation att finnas på Alnö, Sundsvall fullt utrustad med båt och fyra besättningar med jour dygnet om.
Båten, en stridsbåt 90 E, lånas ut av försvaret och besättningen består av frivilliga.

Fyra bessättningar om vardera sju personer kommer att utbildas.
Besättningar som turas om att var fjärde vecka vara jour beredda att gå ut och hjälpa nödställda eller att bistå räddningstjänsten för att till exempel ambulanspersonal ska kunna hämta skadade och sjuka.

Henrik Blixth tror inte det kommer bli problem att hitta frivilliga trots att det rör sig om ideellt och helt obetalt arbete.