KOL-sjuka lever ovetande

Minst 10 000 personer i Västernorrland tros lida av lungsjukdomen KOL, utan att ha upptäckts av sjukvården och därmed inte fått någon diagnos.

Nu satsar landstinget på att upptäcka fler KOL-sjuka i ett så tidigt skede som möjligt. Därför ska alla rökare över 45 år erbjudas en spirometerundersökning. Det föreslår en expertgrupp och landstingsstyrelsen ska fatta beslut i vår.

Landstinget ska också anställa fler specialistutbildade lungläkare. Idag finns fyra tjänster, men två av dem är obemannade. De två läkare som finns går dessutom i pension inom några år.