Bottenhavet

Strömmingen ska fredas

Storleken på strömmingen i Bottenhavet blir mindre och mindre och nu vill Fiskeriverket skydda strömmingen. Därför har man föreslagit ett fiskförbud på strömming i delar av Bottenhavet från 2010. Exakt var dessa fiskefria zoner kommer att ha hamna är inte klart och ska enligt Fiskeriverket bestämmas tillsammans med till exempel surströmmingsindustrierna.